#32: Post-truth

[See Danish translation below]

Doubt concerning the scientic facts behind HPV-vaccines, denials of human-induced climate change, creationism and lack of journalistic neutrality through polarization of the media has fueled discussions on the status of knowledge for the past couple of years. The hypothesis of the post-truth state of contemporary society is part of this continuous discussion centered around the interrelation between knowledge, power, science and politics in modern Western academia and society.

Despite the fact that the hypothesis of the post-truth society has been problematized for presupposing a preceding truthful or factual society, this hypothesis can open up for new perspectives on dispositions between feelings and facts, ought and is, scientic conceptualizations of opinion, the interdependent relationship between democracy and truth, as well as the interrelation between knowledge and morals.

It’s worth considering whether the hypothesis of the post-truth society is valid or not, and whether we should call it something else. There is an important task in placing the hypothesis of the post-truth society in correlation with other social diagnostics, as represented by thinkers such as Habermas, Foucault, Luhmann etc. Is the hypothesis of the post-truth society even coherent? And what does it say about our contemporary thinkers that they use a term like post-truth to describe our society? These are all important enquiries that we welcome in the next issue of Semikolon.

Potential topics include, but are not limited to:

 • Power, Truth and Rationality
 • Knowledge and Morals
 • (De)politicization of Science
 • Gender, Emotion and Irrationality
 • Truth and Probability: Statistics, Risk and Chance
 • Postmodernity or Positivism: Causes of Post-truth?
 • Ideology and Truth: The End of History?
 • Experience and Communication
 • Elections and Social Media
 • Media: Lie, Rumours and Ideology
 • Masses, Mobilization and Uprisings
 • Populism and Technocracy

We are looking forward to receiving your submissions!

 

 

DANISH TRANSLATION

#32: Postfaktualitet

Tvivlen om de videnskabelige fakta bag HPV-vacciner, benægtelsen af menneskeskabte klimaforandringer, kreationisme og journalistens manglende neutralitet gennem polariseringen af mediebilledet, minder os om, at tesen om det postfaktuelle samfund er en del af en længerevarende debat i den moderne vestlige idéhistorie om forholdet mellem viden og magt, videnskab og politik.
Til trods for at tesen om det postfaktuelle samfund bliver problematiseret for at forudsætte et forudgående faktuelt samfund, kan det postfaktuelle pege på nye forskydninger af forholdet mellem følelse og fakta, bør og er, videnskabens konceptualisering af holdninger, demokratiets og sandhedens gensidigt-problematiske men afhængige forhold samt relationen mellem viden og moral.
På den ene side kan man altså overveje, hvad tesen om det postfaktuelle samfund har på sig, og hvorvidt man blot burde kalde det noget andet. I den sammenhæng er der en opgave, som består i at placere tesen om det postfaktuelle samfund i forhold til andre samfundsdiagnoser som fx Foucaults, Habermas’ og Luhmanns. Kan tesen om det postfaktuelle samfund overhovedet siges af være en sammenhængende teori? På den anden side kunne man også undersøge, hvad det siger om vores egen samtid, at man bruger et begreb som postfaktualitet til at beskrive den.
Bidragsydere kan eksempelvis overveje følgende temaer:
• Magt, sandhed og rationalitet
• Viden og moral
• (De)politiseringer af videnskab
• Køn, følelse og irrationalitet
• Sandt og sandsynligt: statistik, risiko og chance
• Postmodernitet eller positivisme: Årsager til postfaktualitet?
• Ideologi og sandhed: Historiens afslutning?
• Erfaring og kommunikation
• Valgkultur og sociale medier
• Medier: Løgn, framing og ideologi
• Masser, mobilisering og oprør
• Populisme og teknokrati
Vi glæder os til at høre fra jer!

Deadline: 4 Dec 2017