Writing guidelines

All contributions must follow these formalities:
a) The articles should not exceed 10 pages (24 000 characters).
b) All contributions must follow Harvard referencing system (see http://library.au.dk/en/students/re…).
c) The articles need to feature a title and an abstract in English (maximum 400 characters).
d) Technical terms are to be italicized when used for the first time.
e) Notes are endnotes and must be used limited.
f) All contributions must be written in either Danish, English, Norwegian or Swedish in compliance with the latest rules of orthography and punctuation.
Alle bidrag skal overholde følgende formalia:
a) Artikler er maksimalt 10 sider á 2 400 tegn, i alt 24 000 tegn.
b) Alle biddrag skal følge Harvard referencesystemet (se http://library.au.dk/studerende/ref…).
c) Artikler indeholder titel og et engelsk abstract på maksimalt 400 tegn.
d) Særlige fagtermer fremhæves med kursiv første gang de anvendes.
e) Noter er slutnoter og skal bruges meget begrænset.
f) Alle biddrag skal være skrevet på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk i henhold til den seneste retstavning og kommatering.